Usnadníme vám dispečinkový provoz

Přehled hlavních výhod používání systému SANITKA od společnosti ComArr, spol. s r.o.

Sanitka je modulární SW systém řízení a evidence zdravotní dopravy. Pokrývá vše od vzniku požadavku ve zdravotnickém zařízení přes dispečink dopravy až po vlastní převoz a jeho vyúčtování zdravotní pojišťovně.

Klient-server řešení dispečerského pracoviště umožňuje přijímat požadavky na zdravotní dopravu a řídit a evidovat všechny kroky jejich vyřizování. Uložení dat v SQL serveru dispečinku umožňuje rychlé odezvy systému a zajišťuje, že osobní data pacientů (s výjimkou nezbytných výjimek) neopustí pracoviště dispečinku.

DISPEČERSKÝ SYSTÉM

Zahrnuje elektronická komunikační rozhraní pro komunikaci se zadávajícím pracovištěm a s mobilní aplikací řidiče.

MOBILNÍ ROZHRANÍ

Elektronická komunikace aplikace nahrazuje telefonování s dispečery.

MODUL VYÚČTOVÁNÍ

Umožňuje využít dispečinkem spravovaná data převozů k poloautomatickému generování vyúčtování.


Hlavní výhody využití systému Sanitka

Zjistěte, co Vám využití našeho SW Sanitka přinese

  • Klient-server řešení dispečerského pracoviště umožňuje přijímat požadavky na zdravotní dopravu a řídit a evidovat všechny kroky jejich vyřizování. Uložení dat v SQL serveru dispečinku umožňuje rychlé odezvy systému a zajišťuje, že osobní data pacientů (s výjimkou nezbytných výjimek) neopustí pracoviště dispečinku.
  • Dispečerský systém zahrnuje elektronická komunikační rozhraní pro komunikaci se zadávajícím pracovištěm (zdravotnické zařízení) a s mobilní aplikací řidiče.
  • Mobilní aplikace řidiče sanitního vozu. Elektronická komunikace aplikace nahrazuje telefonování s dispečery, což radikálně snižuje čas potřebný pro komunikaci a odstraňuje riziko chyby vzniklé přeslechnutím. Zamezuje rovněž porušování předpisů telefonováním za jízdy. Řidič si nemusí zapisovat poznámky k přidělené práci, vše má kdykoliv k dispozici v mobilní aplikaci. Aplikace také poskytuje dispečerovi (prostým stiskem příslušného tlačítka řidičem) informaci o změně stavu každého převozu. Časové údaje jsou k dispozici pro řešení případných sporů.
  • Elektronické rozhraní pro zadavatele požadavku umožňuje odstranit telefonickou komunikaci i zde se všemi výhodami (rychlost, trvalá evidence, odbourání rizika přeslechnutí).
  • Důsledná elektronizace komunikace šetří práci při opakovaném přepisování dat každé dopravy.
  • Modul vyúčtování zdravotní dopravy umožňuje využít dispečinkem spravovaná data převozů k poloautomatickému generování souborů k vyúčtování přeprav zdravotním pojišťovnám.
  • V případě elektronického zadání požadavku na převoz je toto jediné místo komunikačního řetězce, kde je potřeba data zadat (s výhodou lze většinu dat převzít z informačního systému zdravotnického zařízení). Všechny další moduly v řetězci zpracování již tato data přebírají a šetří tak práci člověka (dispečera, řidiče, účetního).